KNAPP Danmark

KNAPP AG er en international virksomhed, som beskæftiger sig med lagerautomatisering og lagerlogistiksoftware.

KNAPP er i Danmark repræsenteret med kontor i Næstved på Sjælland. Vi er en salgs- og serviceorganisation der ser det som vor fornemste opgave at varetage vore danske kunders interesser bedst muligt.

Vi er kendt som en leverandør og sparringspartner der tør udfordre og blive udfordret af virksomheder, når det drejer sig om disses interne logistik. Dette uanset virksomhedens størrelse og logistiske behov. Vores team i Denmark har i alt mere end 60 års erfaring inden for logistikoptimering.

Intern logistik og dermed også vores løsninger påvirkes i meget høj grad af forbrugernes indkøbsadfærd. Antallet af salgskanaler vokser hele tiden; fra de traditionelle butikker til internethandel, og det er blevet stadig vigtigere, at produkterne er let tilgængelige. Markedet efterspørger fleksible systemer, som passer til de forskellige handelskanaler. Vi har med vores løsninger, som ofte tager udgangspunkt i OSR ShuttleTM-teknologien, mulighed for at tilpasse os de stadigt større og stigende krav på markedet.

KNAPP OSR ShuttleTM er et gods til operatør (goods to man) koncept, der ud over at udnytte de fysiske forhold i lageret langt bedre, også kan medvirke til at optimerer effektiviteten hos plukkeoperatørerne med op til mange hundrede procent – Dette oven i købet samtidigt med at ergonomien hos de enkelte medarbejdere forbedres.

Hos KNAPP i Danmark ser vi det som vores fornemste opgave at få vore kunder professionelt igennem hele projektssalgsfasen indtil indgåelsen af kontrakten. Implementeringen sker centralt fra vores hovedkontor i Graz, Østrig.